Tarieven en produten

 • Zijn er contracten van bepaalde en onbepaalde duur?

  keyboard_arrow_down
  Alle contracten zijn van onbepaalde duur.
 • Waarom is er geen onderscheid tussen dag- en nachttarief?

  keyboard_arrow_down
  • Het dag- en nachttarief werd destijds ingevoerd door de gevestigde energiebedrijven maar is intussen volledig voorbijgestreefd. De energieprijzen worden namelijk niet enkel bepaald door de vraag maar ook door het aanbod. Is er bijvoorbeeld veel zon en wind, dan zal de stroomprijs beduidend lager liggen.
  • Daarom hanteren we één tarief, zowel voor dag- als voor nachtverbruik.
  • Je verbruik overdag is daardoor een stuk goedkoper, je nachtverbruik zal iets duurder uitvallen.
 • Wat houdt het prosumententarief in?

  keyboard_arrow_down
  • Dit is een tarief dat je moet betalen aan de netbeheerder als compensatie voor je terugdraaiende meter. De vermeden netkosten worden zo alsnog doorgerekend.
  • De leverancier stort het bedrag volledig door aan de netbeheerder.
 • Wat is de Bijdrage Energiefonds?

  keyboard_arrow_down
  • Met deze bijdrage financiert de overheid onder andere de kosten van de regulator.
  • De bijdrage is geldig vanaf 1 januari 2019.
  • Voor afnemers aangesloten op het laagspanningsnet bedraagt ze:
   • Huishoudelijke afnemers: 0,43 euro/maand = 5,06 euro/jaar
   • Niet-huishoudelijke afnemers: 8,06 euro/maand = 96,72 euro/jaar
  • Klanten die recht hebben op een sociaal tarief betalen deze heffing niet.
  • Let wel: het tarief voor 'huishoudelijke afnemer' geldt enkel voor de woning waar je gedomicilieerd bent. Voor een tweede verblijf betaal je de bijdrage voor niet-huishoudelijke afnemers.
 • Waaruit is de elektriciteitsprijs samengesteld?

  keyboard_arrow_down
  De prijs die je op je factuur terugvindt, bestaat uit verschillende componenten. Als leverancier kunnen we enkel de vaste vergoeding en de energieprijs vrij bepalen. De netkosten, taksen en heffingen worden bepaald door de bevoegde overheid/regulator en worden door ons rechtstreeks doorgerekend.
  • Vaste vergoeding
   • Een kleine administratieve vergoeding.
  • Energiekost
   • Groothandelsprijs voor de levering van energie aan onze klanten. De prijs kan vast of variabel zijn.
   • Rechtstreeks, zonder tussenpersonen.
  • Kosten voor groene stroom en WKK-certificaten
   • Quota opgelegd door regulator voor het bevorderen van investeringen in groene energieopwekking in Vlaanderen.
  • Distributie- en transportkosten
   • Kosten voor het gebruik van ELIA en het lokale distributienet.
   • Meterkosten, gebruik distributienet, … worden integraal doorgestort aan de begunstigde overheid.
  • Taksen en heffingen
   • Opgelegd door de overheid.
   • Worden integraal doorgestort aan de begunstigde overheid.
  • BTW
   • Opgelegd door de overheid
   • Worden integraal doorgestort aan de begunstigde overheid.
 • Kan ik van metertype veranderen?

  keyboard_arrow_down
  Dat kan. Neem hiervoor contact op met je netbeheerder.
 • Hoe wordt de vaste vergoeding afgerekend?

  keyboard_arrow_down
  De vaste vergoeding is afhankelijk van het gekozen product. In het eerste contractjaar wordt de vaste vergoeding volledig aangerekend ongeacht je contractduur korter is dan 365 dagen. Vanaf het tweede contractjaar rekenen we dit pro rata door in functie van het aantal dagen in het contractjaar. Bijvoorbeeld: 90 dagen in contract jaar 1, dan 365/365 x vaste vergoeding, maar 90 dagen in contract jaar 2, wordt dan 90/365 x vaste vergoeding.
 • Hoe wordt een variabele prijs voor elektriciteit of aardgas berekend?

  keyboard_arrow_down
  • De variabele prijs is gebaseerd op de uurprijzen van de dagmarkt. Elk uur wordt conform een residentieel afnameprofiel gewogen, zodat je de juiste dagprijs kent.
  • Het jaarlijkse volume wordt dan herverdeeld naar een dagvolume en afgerekend aan de overeenkomstige dagprijs. Zo betaal je nooit te veel. 
 • Moet ik meterstanden doorgeven als ik van product verander? Krijg ik een tussentijdse afrekening?

  keyboard_arrow_down
  • Bij een productwissel wordt je verbruik geschat volgens je verbruikersprofiel.
  • Je hoeft geen meterstanden door te geven.
 • Waaruit is de aardgasprijs samengesteld?

  keyboard_arrow_down
  De aardgasprijs bestaat uit verschillende componenten. Als leverancier kunnen we enkel de vaste vergoeding en de energieprijs vrij bepalen. De netkosten, taksen en heffingen worden bepaald door de bevoegde overheid/regulator en worden rechtstreeks doorgerekend aan de eindgebruiker.
  • Vaste vergoeding
   • Kleine administratieve vergoeding.
  • Energiekost
   • Groothandelsprijs voor levering van energie aan eindklant, die vast of variabel kan zijn.
   • Rechtstreeks, zonder tussenpersonen.
  • Distributie- en vervoernetkosten
   • Kosten voor het gebruik van ELIA en het lokale distributienet
   • Meterkosten, gebruik distributienet, …
   • Worden integraal doorgestort aan de begunstigde overheid.
  • Taksen en heffing
   • Opgelegd door overheid.
   • Worden integraal doorgestort aan de begunstigde overheid.
 • Waar kan ik de huidige tarieven terugvinden?

  keyboard_arrow_down
  De huidige tarieven kan je terugvinden op de website: klik hier
 • Hoe wordt mijn contract vernieuwd?

  keyboard_arrow_down
  Alle contracten zijn van onbepaalde duur met een vaste prijs of een variabele formule voor het eerste jaar. Nadien wordt je contract verlengd met een gelijkaardig variabel verlengtarief. Zo hoef je niet steeds opnieuw voor een vaste prijs of een variabele formule te kiezen. Op lange termijn is een variabele prijs altijd goedkoper, omdat je daarmee geen risicopremie moet betalen.