Algemene Voorwaarden

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumenten en zakelijke klanten met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder dan 100 MWh gas voor hun toegangspunten op het transmissie-, transport- en/of distributienet.

Algemene Voorwaarden (versie oktober 2019)