BERICHT VAN DE CURATOREN VAN 21 MAART 2022


Geachte voormalige klant,

We schrijven u aan in onze hoedanigheid van curatoren van het faillissement van de VLAAMSE
ENERGIELEVERANCIER BV, daartoe aangesteld door de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel bij vonnis van 7 december 2021.

Zoals u weet, had het faillissement van 7 december 2021 tot gevolg dat de VLAAMSE
ENERGIELEVERANCIER geen energie meer kon leveren en u op zoek diende te gaan naar een nieuwe
eindleverancier. We hopen dat de overschakeling naar een nieuwe leverancier vlot is verlopen.

Wij hebben opdracht gegeven om over te gaan tot het opstellen van de eindafrekeningen op basis van
gevalideerde meterstanden die wij van FLUVIUS hebben ontvangen. U mag de eindafrekening de
komende dagen en weken verwachten. Uit de eindafrekening zal blijken of de door u betaalde
voorschotten volstaan dan wel of u nog een bepaald bedrag moet bijbetalen voor de energie die u
heeft afgenomen tot 7 december 2021.

Als uit de eindafrekening zou blijken dat u nog een tegoed heeft, dienen wij u te vragen om een
aangifte van schuldvordering in te dienen voor dat bedrag.

U kunt aangifte doen op één van de
volgende manieren:
  • Bij voorkeur via www.regsol.be (gratis)
  • Via een aangetekende zending naar ons kantooradres
  • Tegen ontvangstbewijs op ons kantoor
Aangifte van schuldvordering via e-mail is niet mogelijk.

Gelieve bij registratie van uw schuldvordering in REGSOL dezelfde voornaam en naam zoals vermeld
op uw facturen aangevuld met het klantennummer als refertenummer te gebruiken. De
eindafrekening dient u als bijlage op te laden.

Indien u vragen heeft over uw eindafrekening kan u schriftelijk contact opnemen met de curatoren
van de Vlaamse Energieleverancier per e-mail naar faillissement@vlaamseenergieleverancier.be of per
brief aan kantooradres: MODO LAW, Edmond Tollenaerestraat 56-76 b23, 1020 Brussel.

Indien u hulp nodig heeft voor het indienen van uw aangifte op Regsol, kan u allicht een antwoord
vinden in de FAQ’s of de Videotutorials van Regsol.

Indien u hier geen antwoord vindt op uw vragen,
dient u zich tot de Service Desk van Regsol te wenden. De Service Desk is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 8u30 tot 17u per e-mail via support@regsol.be of telefonisch op 02 307 70 30.

Opgelet: als u geen aangifte van schuldvordering indient uiterlijk 7 december 2022 dan zult u niet in
aanmerking kunnen komen voor een uitdeling en zal uw tegoed met andere woorden niet (geheel of
gedeeltelijk) kunnen worden terugbetaald. De eventuele geheel of gedeeltelijke terugbetalingen zullen
gebeuren bij de afsluiting van het faillissement. Wij hebben op dit moment nog geen zicht op een
mogelijke sluitingsdatum.

Bij vragen of opmerkingen kunt u ons enkel en alleen per email bereiken op
faillissement@vlaamseenergieleverancier.be. Wij vragen uw geduld om alle e-mails op een correcte
manier te kunnen verwerken.

Met vriendelijke groeten,

Maarten Bentein en Michiel Verraes
Curatoren
Modo Law
Edmond Tollenaerestraat 56-76 b23
1020 Brussel
faillissement@vlaamseenergieleverancier.be